• darkblurbg

Aanbod voor managers

Als leidinggevende in een organisatie of eigenaar van een bedrijf krijg je soms te maken met situaties waar je moeilijk grip op krijgt. Patronen die zich herhalen. Druk-druk-druk, maar toch stagneren de werkprocessen. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop. En er is steeds ‘gedoe’ om het een of het ander. De energie stroomt niet meer, creativiteit droogt op en je werkplezier neemt af. Herkenbaar?

Vergelijk het met je fysiek niet goed voelen. Je kan dat negeren en hopen dat je klachten vanzelf weer overgaan. Of je gaat naar de dokter om de oorzaak van je klachten te achterhalen. Je luistert naar je lichaam en je wilt je klachten bij de bron aanpakken.

Zie een bedrijf of organisatie als een lichaam, een levend organisme (wat het in werkelijkheid ook is) dat ziek of gezond kan zijn. Om oorzaken van belemmerende patronen te achterhalen moet je in de onderstroom willen kijken. Wat gebeurt daar en hoe verhoud jij je daartoe? Vanuit je leidinggevende positie ben je immers medebepalend voor het organisatiesysteem. Dat is spannend omdat je niet weet waar je bij uitkomt. Het vraagt moed om je daarin kwetsbaar op te stellen. Maar juist die kwetsbaarheid maakt je oneindig krachtig om daadwerkelijk met die oorzaken aan de slag te gaan. Om ongewenste patronen te doorbreken en tot verandering, ontwikkeling en groei te komen.

Weisessies gaat samen met de opdrachtgever stap voor stap op zoek naar die oorzaken en patronen. Door in de onderstroom te duiken en op zoek te gaan naar de systemische broncodes. Hoe je daar onderdeel van uitmaakt en waar je terecht bent gekomen. En wat jij vanuit jouw plek en positie kunt veranderen. Van daaruit kan een vervolgstap gemaakt worden, bijvoorbeeld naar een ontwikkeltraject voor medewerkers, leidinggevenden of teams.

Bij Weisessies werken we binnen een veilige omgeving. We werken tussen de paarden en sluiten aan bij de overlevingsprincipes van de paardenkudde. Paarden projecteren niet en reageren op datgene wat zich aandient, waardoor hun informatie altijd objectief en betrouwbaar is. Ze brengen onbewuste patronen in de onderstroom in beeld. Hun interventies richten zich altijd op herstel van balans en vitaliteit en op het voortbestaan van het gehele systeem. Dat levert vaak verrassende inzichten op die mensen en organisaties weer in beweging brengen.

Aanbod voor medewerkers

Weisessies verzorgt individuele coach- en ontwikkeltrajecten voor medewerkers. Aanleiding voor zo’n traject is bijvoorbeeld wanneer je als medewerker meer inzicht wilt krijgen in je persoonlijk of zakelijk functioneren en je groeipotentieel. Of wanneer je aan de slag wilt met het accepteren, loslaten en transformeren van beperkende gedachten en overtuigingen. Of wanneer je als gevolg van ziekte, werkstress, burn-out of ingrijpende gebeurtenissen tegen grenzen aanloopt in je werk.

Voorafgaand aan een coach- of ontwikkeltraject maakt Weisessies in overleg met jou en je werkgever afspraken over de coach- en ontwikkeldoelen, het verkennen en verdiepen van de coachvraag, het aantal weisessies, (tussentijdse) evaluaties en afronding. Welke inzichten en oplossingsrichtingen hebben de weisessies opgeleverd en hoe ga je die in de praktijk toepassen?

Aanbod en tarieven 2024

Weisessies voor organisaties en bedrijven worden in overleg met de opdrachtgever voorbereid, afhankelijk van de vraag of het thema. In overleg maakt Weisessies een programma op maat met offerte. Maak vrijblijvend een afspraak op onze locatie voor meer informatie over de mogelijkheden.

  • Begeleiding van weisessies, arrangementen of workshops: in overleg en op basis van uurtarief á € 120,- per coach.
  • Accommodatie per dagdeel: € 15,- per persoon
  • Accommodatie per dag, inclusief lunch: € 40,- per persoon

Individuele coach- en ontwikkeltrajecten bestaan uit gemiddeld 6 weisessies van ongeveer 1,5 uur. De coachopdracht wordt vooraf in overleg met de coachee en de opdrachtgever afgestemd en geoffreerd.

  • eenmalige weisessie van 1 tot 1,5 uur: € 120,-
  • vervolgsessies: € 100,-

Weisessies valt onder de regeling voor kleine ondernemers en is vrijgesteld van BTW.