• darkblurbg

In het dagelijks leven loop je soms tegen situaties aan die invloed hebben op je welzijn, je relaties of je functioneren in de maatschappij. Je voelt dat er iets speelt maar hebt geen idee wat of waarom. Emoties die je opeens kunnen overvallen. Een gevoel van onrust of machteloosheid vanuit een ongrijpbare onderstroom.

Je denkt bijvoorbeeld je zaakjes op orde te hebben en steeds gebeurt er iets onverwachts. Plannen hebben die steeds vooruitschuift. Je soms onzeker of neerslachtig voelen zonder duidelijke oorzaak. Relaties die geregeld stuklopen. In conflictsituaties of verslavingspatronen terecht komen. Of juist altijd bezig zijn om de lieve vrede te bewaren.

Herken je dat en wil je weten hoe dat komt of wat er aan de hand is? Samen met de paarden kijken we naar mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Ervaar hoe de paarden je inzichten geven in patronen die ontstaan vanuit de onderstroom. Inzicht lucht op en geeft ruimte om stappen te zetten en keuzes te maken.

Aanbod en tarieven voor particulieren 2024:

Tijdens de weisessies werken we tussen de paarden met een thema waar je tegenaan loopt of een persoonlijke kwestie waar je naar wilt kijken. Telefonisch of per e-mail mag je je vraag of thema vooraf op hoofdlijnen kort toelichten. Een coachvraag of programma voor een aantal weisessies of voor een weisessie met meerdere personen wordt vooraf in overleg bepaald.

 • Weisessie voor 1 persoon (ca. 1,5 uur): € 90,- | vervolgsessies € 75,-
 • Weisessie voor 2 personen (ca. 2 uur): € 120,- | vervolgsessies € 100,-
 • Weisessie voor 3 personen (ca. 2,5 uur): € 150,-
 • Weisessie voor groepen vanaf 4 personen (ca. 3 uur): € 60,- per persoon

Workshops:

Voor het vierde jaar verzorgt Weisessies samen met Praktijk True Colours op 6 zaterdagen in het jaar van 10:00 tot 13:00 uur de workshop 'Opstellingen in het Paardenveld'. Vanuit een systemische en sjamanistische achtergrond onderzoeken we thema's en vragen van de deelnemers. Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om tussen de paarden te onderzoeken hoe zij zichzelf verhouden tot het thema van de workshop. De paarden reageren op de dynamieken die ontstaan en waar het in essentie om gaat. Onvoorwaardelijk en zonder oordeel bieden de paarden een veilige en liefdevolle ruimte en zetten ze de deelnemers in hun kracht. Dat leidt tot nieuwe en vaak verrassende inzichten. 

Het programma 'Opstellingen in het Paardenveld' bestaat uit drie verschillende workshops:

 • Themaworkshop: Tijdens een themaworkshop werken we aan de hand van een universeel thema. Alle deelnemers gaan in een mini-opstelling onderzoeken hoe zij zichzelf verhouden tot dat thema. Daarnaast behandelen we een vraag van één van de deelnemers die te maken heeft met het universele thema. De andere deelnemers zullen zich als representanten op verschillende onderdelen herkennen en inzichten voor zichzelf ophalen.
 • Workshop Het Levenswiel: Daarin onderzoeken we vanuit je huidige volwassen zelf de levensfasen die je doorlopen hebt en die je gevormd hebben. Je wordt uitgenodigd om - net als de paarden - je open te stellen en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Het erkennen en integreren van jouw eigen Levenswiel helpt je om vrede te hebben met jezelf en met anderen.
 • Workshop Symptomen & Ziekten: Als je te maken hebt of krijgt met ziekte of lichamelijke beperkingen weten wij als ervaringsdeskundigen dat je lichaam je niet in de steek laat maar jou iets wil zeggen. Inzicht daarin geeft je handvaten en rust om met je ziekte of beperkingen om te gaan. Tijdens deze workshop gaan wij samen met jou en de paarden hiernaar op zoek.

We werken buiten dus hou rekening met de weersomstandigheden en trek stevige schoenen aan.

Data workshops 2024:

 • 13 april: Themaworkshop: Overleven of Bloeien?
 • 11 mei: Workshop Het Levenswiel 
 • 15 juni: Workshop Symptomen & Ziekten
 • 10 augustus: Themaworkshop (thema nog niet bekend)
 • 7 september: Workshop Het Levenswiel
 • 5 oktober: Workshop Symptomen & Ziekten

Tijden en kosten:

 • Op zaterdagen van 10:00 tot 13:00 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)
 • Kosten: € 60,- per deelnemer per workshop
 • Leeftijd: vanaf 16 jaar (of in overleg)

Aanmelden:

Meer informatie over de workshop 'Symptomen & Ziekten' van zaterdag 15 juni 2024 vind je in deze nieuwsbrief

Meer informatie over de workshops 'Opstellingen in het Paardenveld' van 2024 vind je in deze nieuwsbrief programma 2024