Weisessies coacht mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Samen zijn en werken met paarden haalt mensen op een natuurlijke wijze uit hun dagelijkse routines. In de wei worden vragen onderzocht aan de hand van activiteiten of opstellingen. De paardenkudde is daarbij een metafoor voor de organisatie (of het systeem) waarbinnen de mensen functioneren.

De combinatie van de volgende elementen maken van een weisessie een uniek concept:

Weisessies werkt systemisch

Een weisessies geeft inzicht in dynamieken binnen systemen en vraagstukken daarover. Dynamieken zijn onzichtbare krachtenvelden die je vleugels kunnen geven, maar die ook belemmerend of verlammend kunnen werken. Oorzaken zijn meestal niet eenvoudig te duiden. Systemen zijn bijvoorbeeld bedrijven, overheidsorganisaties, zorginstellingen, besturen of managementteams. Maar ook families, dorpen of vriendengroepen zijn systemen. Vraagstukken kunnen gaan over zakelijke, organisatorische of persoonlijke kwesties, zoals ondernemerschap, productontwikkeling, leiderschap, succes, vertrouwen, weerstand, ziekteverzuim, burn-out, pestgedrag, familierelaties etc.

Weisessies werkt met paarden

Paarden zijn experts in het lezen van lichaamstaal en heel gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Ze spiegelen wat er in essentie speelt in hun interacties met mensen - individueel of in groepsverband. Hun reacties zijn altijd gericht op herstel van balans en het innemen van de juiste plek binnen de kudde of het systeem. Dat geeft inzicht in knelpunten en  hun mogelijke oorzaken.

Weisessies werkt ervaringsgericht en oplossingsgericht

Weisessies kijkt naar oorzaken en werkt ervaringsgericht. De deelnemers kunnen inzichten en oplossingsrichtingen tijdens een weisessie zélf waarnemen en ervaren. Dat zet een bewustwordingsproces in gang dat (door)werkt en persoonlijke ontwikkeling versterkt. Het maakt mensen en organisaties vitaler en levenskrachtiger.

Schematisch ziet het proces van een weisessie er als volgt uit:

Wie ik ben:

Vanaf 2011 coach ik mensen om het beste uit zichzelf en hun organisaties te halen. Dat doe ik met Weisessies, in een landelijke omgeving en met behulp van paarden.

Als kind speelde ik graag buiten in de natuur en droomde ik van een eigen paard. Op deze vakantiefoto in de Harz ben ik zes jaar en zielsgelukkig. Mijn liefde voor het buitenleven en voor paarden en andere dieren is altijd bij mij gebleven.

In 1985 verhuisde ik vanuit de Randstad naar Noord-Limburg, waar ik mijn droom kon verwezenlijken in het buitengebied van Grashoek. Daarnaast werk ik bij een middelgrote overheidsorganisatie als projectmanager, coach en vertrouwenspersoon. 

Mijn opleidingen tot systemisch paardencoach heb ik gevolgd bij Bureau Wind en het Educatief Centrum Keulseweg. Bij het Hellinger Instituut in Groningen ben ik opgeleid tot organisatie-opsteller en familie-opsteller.

Mijn kwaliteit is om in alle rust en betrokkenheid een weisessie te begeleiden en daarbij de paarden hun werk te laten doen. De interactie tussen de paarden en de deelnemers, brengt datgene wat wezenlijk en bepalend is op een vanzelfsprekende manier in beeld.

Buiten werken met mensen en paarden haalt het beste in mij naar boven en helpt mij om als begeleider de juiste interventies te doen. Een weisessie in een natuurlijke omgeving haalt mensen uit hun dagelijkse routines. Zélf waarnemen en ervaren maakt mensen bewust en geeft nieuwe inzichten. Dat stimuleert ontwikkeling en groei.

Ik sta open voor samenwerking met andere consultants en professionals om de zakelijke en particuliere markt vooruit te helpen bij ontwikkeling van hun kwaliteiten, producten en diensten.