• darkblurbg

Weisessies coacht mensen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Samen zijn en werken met paarden haalt mensen op een natuurlijke wijze uit hun dagelijkse routines. In de wei tussen de paarden worden vragen of thema's onderzocht met activiteiten en opstellingen. De paardenkudde is daarbij de metafoor voor de organisatie of het systeem waarbinnen de mensen functioneren.

De unieke kenmerken van Weisessies:

Weisessies werkt met paarden

Paarden zijn experts in het lezen van lichaamstaal en heel gevoelig voor het gedrag en de belevingswereld van de ander. Ze spiegelen wat er in essentie speelt bij de mensen die deel uit gaan maken van de kudde - individueel of in groepsverband. Hun reacties zijn altijd gericht op (herstel van) balans en verbinding en het innemen van de juiste plek binnen de kudde of het systeem. Dat geeft inzicht in patronen en mogelijke oorzaken van belemmeringen of knelpunten.

Weisessies werkt systemisch

Een weisessie geeft inzicht in patronen en dynamieken binnen systemen. Dynamieken zijn krachtenvelden die je vleugels kunnen geven, maar die ook belemmerend kunnen werken. Oorzaken zijn vaak lastig te duiden. Voorbeelden van systemen zijn bedrijven, overheidsorganisaties, zorginstellingen of teams, maar ook families of vriendengroepen. Vragen kunnen gaan over zakelijke, organisatorische of persoonlijke kwesties, zoals ondernemerschap, productontwikkeling, leiderschap, succes, weerstand, ziekteverzuim, burn-out, relaties etc.

Weisessies werkt ervaringsgericht

Weisessies werkt ervaringsgericht en onderzoekt mogelijke oorzaken en oplossingen. De deelnemers kunnen inzichten en oplossingsrichtingen tijdens een weisessie tussen de paarden zélf waarnemen, testen en ervaren. Een bewustwordingsproces dat leidt tot (persoonlijke) ontwikkeling en dat door blijft werken. Het maakt mensen en organisaties vitaler en levenskrachtiger.

Schematisch ziet het proces van een weisessie er als volgt uit:

Wie ik ben:

Inmiddels zo'n tien jaar coach ik mensen met behulp van onze paarden om het beste uit zichzelf en hun organisaties te halen.

Als kind speelde ik graag buiten in de natuur en droomde ik van een eigen paard. Op deze vakantiefoto in de Harz ben ik zes jaar en zielsgelukkig. Mijn liefde voor het buitenleven en voor paarden en andere dieren is altijd bij mij gebleven.

In 1985 verhuisde ik vanuit de Randstad naar Noord-Limburg, waar ik mijn droom kon verwezenlijken in het buitengebied van Grashoek. Daarnaast werk als procesmanager en vertrouwenspersoon bij een middelgrote overheidsorganisatie. 

Mijn opleidingen tot paardencoach heb ik gevolgd bij Bureau Wind en het Educatief Centrum Keulseweg. Bij het Hellinger Instituut in Groningen ben ik opgeleid tot organisatie- en familie-opsteller.

Mijn kwaliteit is om in alle rust en betrokkenheid een weisessie te begeleiden en daarbij de paarden hun werk te laten doen. De interactie tussen de paarden en de deelnemers, brengt datgene wat wezenlijk en bepalend is in beeld.

Een weisessie tussen de paarden in een rustige en natuurlijke omgeving haalt het beste in mensen naar boven. Zélf waarnemen en ervaren maakt mensen bewust en geeft nieuwe inzichten. Dat stimuleert ontwikkeling en groei.

Ik sta open voor samenwerking met andere consultants en professionals om mensen en organisaties vooruit te helpen bij ontwikkeling van hun kwaliteiten, producten en diensten.